Werk en geld

PPI
| Radio-uitzending

Trammelant in pensioenland

Sinds de Wet Toekomst Pensioenen van afgelopen zomer mogen premiepensioeninstelling de betaalde premie voor hun pensioenen bij overlijden van hun deelnemers niet meer uitkeren...

De brede ondersteuning
| Uitzending

Onrust onder toeslagenslachtoffers

Toeslagenslachtoffers hebben via een speciale regeling recht op hulp van de gemeente, maar de wachttijden zijn vaak erg lang. Waarom lukt het maar niet om hen goed te helpen?

Blauwe envelop
| Artikel

Voor Canan is het toeslagentrauma nog lang geen verleden tijd: “Het leven staat stil.”

Met de regeling ‘brede ondersteuning’ leek Canan Sönmez een steuntje in de rug te krijgen na de toeslagenaffaire. Maar jaren later staat haar hulpvraag nog steeds open.

Opening van het Herstelhuis
| Artikel

In het Herstelhuis vinden toeslagenouders steun: “Hier ben ik géén nummer.”

"Het maakt niet uit waarmee ik zit, ik kan altijd bij haar terecht. Hier ben ik geen nummer.”

Marijn Frank
| Artikel

Bijstandsregels voor toeslagenslachtoffers in plaats van beloofde ‘ruimhartige’ hulp

In plaats van ruimhartige hulp bieden stellen, gemeenten vragen over het vermogen of inkomen van toeslagenslachtoffers. Waarom loopt ook dit deel van de hersteloperatie...

Pointer gehoorschade

Uitzending over gehoorschade leidt tot Kamervragen

"Gymleraren en leerlingen verdienen een veilige gymzaal voor sportlessen. De slechte akoestiek in veel zalen moet daarom aangepakt worden."

Toeslagenaffaire
| Radio-uitzending

De kinderopvangtoeslagenaffaire rommelt maar door

Heel veel mensen wachten nog op de uitslag van de hersteloperatie en voor veel mensen is nog steeds onduidelijk hoe ze in deze affaire verzeild zijn geraakt.

Gemeentehuis
| Oproep

Wethouder luidt noodklok: ‘De ene toeslagenouder krijgt een auto, de ander een tweedehands fiets’

Gemeenten helpen toeslagenouders bij het maken van een nieuwe start, maar er zijn geen landelijke regels. “In welke gemeente je woont, maakt uit hoe je wordt behandeld.”

Pamela
| Radio-uitzending

Baanbrekend plan voor personeelstekort in de zorg

’s Heeren Loo is de grootste zorginstelling van Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Pamela de Man heeft een plan bedacht om dat zorgpersoneelstekort op te...

Arbeidsmigranten als wegwerpproduct?
| Uitzending

Arbeidsmigrant als wegwerpproduct?

Een zieke arbeidsmigrant raakt bij ziekte vaak zijn of haar werk, woning én zorgverzekering kwijt. Waarom zijn hun rechten zo slecht beschermd?

arbeidsmigrant Ivan
| Artikel

Ivan werd ziek op het werk: “Ze lieten me daar liggen. Als een hond”

Arbeidsmigranten raken bijna alles kwijt als ze ziek worden. De Slowaakse Ivan werd ontslagen nadat hij op het werk was flauwgevallen. ‘Ze lieten me daar liggen. 'Als een hond...

Nick van Lunsen
| Artikel

Gemeentelijke schuldhulpverlening bereikt jongeren onvoldoende. Nick (25): ‘Er zijn dagen geweest dat ik moest kiezen tussen eten of benzine’

Er zijn steeds meer Nederlanders met schulden. Om dat terug te dringen, moeten gemeenten contact opnemen met mensen met betaalachterstanden. Maar worden jongeren ook bereikt?